Ηλεκτρονικά βιβλία

IT interviews - bedtime stories for adults

Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από 22 αληθινές ιστορίες συνεντεύξεων, σχετικές με διάφορους ρόλους στο IT. Σκοπός του είναι να μοιραστώ την προσωπική μου συνεντευξιακή εμπειρία, παρέχοντας πληροφορίες για τα θέματα που θίγονται κατά τη διάρκεια αυτών των συνεντεύξεων. Συμπεριλαμβάνονται τα ερωτήματα που μου έθεταν, τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, τεχνικές διαπραγμάτευσης, καθώς και μια περιγραφή της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι γραμμένο στα αγγλικά, και τα έσοδα από τις πωλήσεις διατίθενται για φιλοζωικές δράσεις.

Ελπίδα

Python 4 Data Scientists

Αυτό το ebook θα σας βοηθήσει να μάθετε γρήγορα πώς να γράφετε προγράμματα, να εργάζεστε με δεδομένα και να είστε μέλος της αναπτυσσόμενης κοινότητας προγραμματιστών Python. Αν και δεν υποκαθιστά την πρακτική, έχει σκοπό να απλοποιήσει το ταξίδι. Τα βιβλία σχετικά με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη λογισμικού τείνουν να είναι πολύπλοκα και με έκαναν να συνειδητοποιήσω ότι ένας συνοπτικός οδηγός θα έκανε το ταξίδι μου πιο εύκολο.

Σε λίγες μόνο σελίδες, αυτό το ebook καλύπτει θεωρία, παραδείγματα και περιγραφές σχετικά με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, την ανάλυση τύπων δεδομένων και τη θεωρία για τις πιο πολύτιμες δομές δεδομένων. Περιέχει επίσης τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους αλγόριθμους της αγοράς. Τέλος, αυτό το ebook περιλαμβάνει λυμένες ασκήσεις και συμβουλές για πλατφόρμες και εκπαίδευση για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στις συνεντεύξεις. Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι γραμμένο στα αγγλικά. Τα έσοδα από αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο διατίθενται σε φιλοζωικές δράσεις.

Ελπίδα